RSS newsRSS newsRSS news RSS news RSS news
Добре дошли
Добре дошли в официалния сайт на ГПЧЕ"Христо Ботев" - град Кърджали
Съобщение
Кандидатстване за стипендии за I срок на учебната 2014/2015 г.

ЗАПОВЕД
№ 121/01.10.2014 г.

На основание чл. 147/1/1 от ППЗНП и чл. 9, ал. 1 от Постановление № 33 от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

УТВЪРЖДАВАМ

Правилник за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали.

ОПРЕДЕЛЯМ


Срок за подаване на заявления за стипендии за I срок на учебна 2014/2015 год. до 15.10.2014 година.

Заявленията за получаване на стипендии се подават чрез класните ръководители до Комисията за стипендии, назначена със Заповед № 94/25.09.2014 г. Бланките за заявленията се свалят от сайта на ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали www.botev-kardzhali.com.
Комисията допуска до класиране, извършва класирането и предлага на Директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по т.1,2,3,4 и 5 от Правилника за прилагане на Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали. Изготвя списъците с учениците, които имат право на стипендията от съответния вид въз основа на извършеното класиране като посочват и размера на съответната стипендия.

За своята работа комисията изготвя протокол.
Настоящата Заповед да се обяви на видно място в училището и се
С ъ о б щ е н и е
Кандидатстване за стипендианти на Американската фондация за България
2014/2015 г.Ръководството на ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали обявява на всички ученици, че стартира процедурата за набиране на кандидати за стипендианти на Американска фондация за България. Досегашните стипендианти на фондацията могат да изпратят документите си индивидуално. Всички останали ученици, които искат да кандидатстват за стипендия, трябва първо да бъдат одобрени от училището в което учат. Сферите на кандидатстване са: хуманитарна, чужди езици, природни науки (конкретно математика, информатика, физика, химия), изкуства. За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително през учебната 2014/2015 г.
Информация за условията за кандидатстване и необходимите документи можете да намерите на сайта на Американска фондация за България, сайта на училището и информационното табло във фоайето на училището.
Срок за подаване на документите на училищната комисия – 15.10.2014 г. Документите се подават на членовете на комисията.

- Петя Илиевска – английски език;
- Галина Недялкова – немски език и хуманитарни науки;
- Цонка Пашалиева – френски език;
- Елена Петрова – природни науки.

Срок за получаване на документите на e-mail на Американската фондация – 25.10.2014 г.

Ерата на полиглотите в ГПЧЕ „Христо Ботев”
Ерата на полиглотите в  ГПЧЕ „Христо Ботев”Езиковите умения са необходимост и право на всеки – това е едно от основните послания на Европейския ден на езиците - 26 септември, което днес достигна до всеки новоприет ученик в ГПЧЕ „Христо Ботев” във випуск 8 клас.
В Европа 800 милиона европейци, представени в Съвета на Европа от 47 държави членки, се насърчават да изучават повече езици не само в училище, а и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността навсякъде в Европа, убеден, че езиковото разнообразие е средство за постигане на по-голямо междукултурно разбиране и ключов елемент от богатото културно наследство на континента ни. Затова от 2001 година денят 26 септември се отбелязва като международен ден на езиците.
По повод деня на езиковото многообразие учителите по английски, немски и френски език от езиковата гимназия, която от години е член на европейското семейство на полиглотите, бяха подготвили кратка информация за историята на празника и честванията му в Европа като акцентираха върху популяризиране на богатото езиково и културно разнообразие и необходимостта то да бъде опазвано и поощрявано.
С урок по съпричастност стартира новата учебна в Езиковата гимназия“ Христо Ботев“
С урок по съпричастност  стартира новата учебна в Езиковата гимназия“ Христо Ботев“С урок по съпричастност стартира новата учебна в Езиковата гимназия“ Христо Ботев“
Първият училищен звънец отново ни събра за поход към науката и успеха
Лятото се премени в златновезана рокля и отвори вратите на училищния двор, за да приеме скъпи гости. Всяка година просветителите отмерват новото начало в календара с гласа на училищния звънец и цъфнали хризантеми, за да поведат младите хора към безбрежния океан на познанието.Атмосферата на празника се усещаше в целия квартал около училището. Песни , цветя и пристигащи ученици и родители създаваха неповторимото усещане за нещо ново, очаквано и желано – пътуване към познанието.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2014/2015
Седмично разписание I срок, І смяна

Седмично разписание І срок, ІІ смяна
УЧЕБНИЦИ - УЧЕБНА 2014/2015г.

Ученически съвет при ГПЧЕ „Христо Ботев” организира борса за учебници в хранилището до библиотеката на училището.
УЧЕБНИЦИ - УЧЕБНА 2014/2015г.

Прием 2014/2015 учебна година - VIII клас Разпределение на учениците по паралелки
СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ГПЧЕ " ХРИСТО БОТЕВ " ГР.КЪРДЖАЛИ
ПРОФИЛ:" АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С НЕМСКИ ЕЗИК " ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
8 А1


№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
1 Айсун Беркант Кадир
2 Александра Атанасова Кънева
3 Атанас Стойчев Карипов
4 Борислав Илианов Борисов
5 Виктория Ангелова Ангелова
6 Габриела Радостинова Манкова
7 Гюллю Ерхан Есад
8 Даниела Иванова Георгиева
9 Даяна Красимирова Тодорова
10 Димитър Ташков Беловски
11 Едже Себаин Мюслюм
12 Йозлем Евгинова Садулова
13 Левент Неджмин Камбер
14 Магдалена Бисерова Митева
15 Маргарита Веселинова Вътева
16 Мариян Христов Милев
17 Мирослав Христов Милушев
18 Мурад Исмаил Назимов
19 Павел Панайотов Иванов
20 Павел Светозаров Сарлов
21 Сезай Сунай Садула
22 Селин Метин Дениз
23 Селин Четин Коджаахмед
24 Симеон Иванов Маринов
25 Теодора Любомирова Пъчева
26 Ясемин Сунай Али

Директор:
/Й. Чавдарова/
Преподаватели по английски език:
Мая Петкова - Английски език А
Антоанета Кидикова - самоподготовка
Антоанета Кидикова - СИП
Класен ръководител:
Антоанета Кидикова

СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ГПЧЕ " ХРИСТО БОТЕВ " ГР.КЪРДЖАЛИ
ПРОФИЛ:" АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С НЕМСКИ ЕЗИК " ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
8 А2


1 Анна Атанасова Хаджиева
2 Боряна Димитрова Янкулова
3 Бурчин Реджеб Емин
4 Васил Мирославов Шопов
5 Даниел Ивайлов Щерев
6 Даниел Юлиянов Караилиев
7 Дария Янкова Димова
8 Джансел Местан Местан
9 Дъга Иванова Динева
10 Елис Екрем Халил
11 Елиф Фердун Халил
12 Ибрахим Нурай Яшар
13 Иван Александров Ламбов
14 Иван Цветков Цветанов
15 Кристиана Златкова Димитрова
16 Медлин Аднан Дормуш
17 Пламена Емилова Годуманова
18 Садък Юмер Юмер
19 Селин Мехмед Емин
20 Селинай Танер Сали
21 Симеон Александров Кьосев
22 Симона Венциславова Юркева
23 Стефан Янев Янев
24 Теодора Венциславова Бъчварова
25 Теодора Севдалинова Йосифова
26 Яница Тодорова Маджарова

Директор:
/Й. Чавдарова/
Преподаватели по английски език:
Антония Борисова - Английски език А
Елван Осман - самоподготовка
Елван Осман - СИП
Класен ръководител:
Елван Осман

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ГПЧЕ " ХРИСТО БОТЕВ " ГР.КЪРДЖАЛИ ПРОФИЛ: "АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА


№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
1 Антоанета Емилова Чолакова
2 Антония Ясенова Чилингирова
3 Ахмед Метин Хасан
4 Беркай Педри Вели
5 Божидар Димитров Бойчев
6 Веселина Петрова Иванова
7 Даниела Георгиева Димитрова
8 Еда Фахретин Шукри
9 Едже Гюнай Юсеин
10 Елван Енвер Али
11 Илия Здравков Сантов
12 Лъчезара Христова Димитрова
13 Марияна Ивова Чавдарова
14 Мелтем Ружди Али
15 Мерве Сунай Шакир
16 Мерлин Месут Халил
17 Микаела Михайлова Чаушева
18 Петър Николаев Русинов
19 Светослав Руменов Севов
20 Синем Ахмед Муса
21 Танер Лютви Караибрям
22 Теодора Красимирова Николова
23 Тугче Бюлент Бекир
24 Христо Владимиров Момчев
25 Христо Николаев Николов
26 Юмит Рушен Фейзула

Директор:
/Й. Чавдарова/
Преподаватели по английски език:
Дарина Пенчева - Английски език А
Снежана Христова - самоподготовка
Снежана Христова - СИП
Класен ръководител:
Снежана Христова

СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ГПЧЕ " ХРИСТО БОТЕВ " ГР.КЪРДЖАЛИ ПРОФИЛ: "НЕМСКИ ЕЗИК С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
8 Н1


№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
1 Антония Станимирова Пъндева
2 Ванеса Бойкова Терзиева
3 Васил Николов Петковски
4 Георги Йорданов Събев
5 Десислава Пейчева Калоянова
6 Дженгиз Шенол Кабакчъ
7 Евдокия Костадинова Касабова
8 Едже Джейлян Али
9 Елина Емилова Краева
10 Емир Ерхан Али
11 Жулиде Сейхан Мехмед
12 Ивана Димитрова Недялкова
13 Марина Маринова Андреева
14 Мелин Фердун Абдурахман
15 Мелис Сезгин Исмаил
16 Мелиса Мехмед Халил
17 Моника Събчева Кючукова
18 Мутлу Мехмед Али
19 Неше Сейхан Дурмуш
20 Никол Пламенова Павлова
21 Николай Емилов Куцев
22 Николай Николаев Баланов
23 Радослав Маринов Киряков
24 Сенай Димитров Филипов
25 Слави Драгомиров Мандажиев
26 Ясмин Байзит Азиз

Директор:
/Й. Чавдарова/
Преподаватели по немски език:
Ваня Костова - Немски език А
Диана Янева - самоподготовка
Ваня Костова - СИП - 3 часа
Радка Попгеоргиева - СИП -1 час
Класен ръководител:
Ваня Костова

СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ГПЧЕ " ХРИСТО БОТЕВ " ГР.КЪРДЖАЛИ ПРОФИЛ: "НЕМСКИ ЕЗИК С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
8 Н2


1 Айдениз Кемал Мустафа
2 Ачелия Беркант Юзеир
3 Берна Бахри Дауд
4 Благовеста Валентинова Арсова
5 Боряна Константинова Костова
6 Добрина Венциславова Радева
7 Дуйгу Сейхан Хаджимехмед
8 Енис Ертан Мустафа
9 Ерсин Халил Емин
10 Карина Миткова Дойнова
11 Кристина Антонова Дойчева
12 Лиляна Райчева Григорова
13 Марин Николаев Нинов
14 Марта Манолова Кривошапкова
15 Мартин Атанасов Найденов
16 Мерт Бахтияр Дурали
17 Пламена Георгиева Георгиева
18 Селен Месут Шериф
19 Селин Ниязи Ахмет
20 Симеон Алдинов Моллов
21 Симеон Ивайлов Илев
22 Станислав Красимиров Узунов
23 Теодора Стефанова Караиванова
24 Фатме Ергюн Ахмед
25 Шермин Мехмед Ибрахим
26 Яница Радкова Славова

Директор:
/Й. Чавдарова/
Преподаватели по немски език:
Мариана Михайлова - Немски език А
Радка Попгеоргиева - самоподготовка
Мариана Михайлова - СИП - 3 часа
Радка Попгеоргиева - СИП - 1 час
Класен ръководител:
Марияна Михайлова

СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ГПЧЕ " ХРИСТО БОТЕВ " ГР.КЪРДЖАЛИ ПРОФИЛ: "НЕМСКИ ЕЗИК С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
8 Н3


1 Ахмет Кямил
2 Ванина Веселинова Николова
3 Васил Атанасов Раев
4 Габриела Венциславова Дамянова
5 Гизем Гюрджай Сюлейман
6 Дарина Георгиева Ангелова
7 Денис Андреев Савов
8 Емрал Неджатин Вели
9 Жоро Евтимов Кесимов
10 Иван - Асен Даниелов Крачунов
11 Константин Венелинов Синабов
12 Лия Делчева Стамболиева
13 Мелис Мюмюн Аптилязим
14 Мелиса Юксел Дурмуш
15 Николай Желязков Колев
16 Ралица Тодорова Петкова
17 Селен Месут Реджеп
18 Симона Христова Ламбева
19 Станимир Иванов Терзиев
20 Теодора Миткова Стоянова
21 Теодора Стойчева Точева
22 Тууче Али Рамадан
23 Хелин Кадир Иса
24 Християния Диан Арабаджиева
25 Юджел Юксел Хасан
26 Ясмин Бисерова Еланчева

Директор:
/Й. Чавдарова/
Преподаватели по немски език:
Светла Желязкова - Немски език А
Иванка Колева - самоподготовка
Светла Желязкова - СИП - 3 часа
Радка Попгеоргиева - СИП - 1 час
Класен ръководител:
Светла Желязкова

СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ГПЧЕ " ХРИСТО БОТЕВ " ГР.КЪРДЖАЛИ ПРОФИЛ: "ФРЕНСКИ ЕЗИК С АНГЛИЙКИ ЕЗИК" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
8 Ф


№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
1 Айлин Ахмед Чауш
2 Айсун Мюмюн Мустафа
3 Виктор Цветанов Лилов
4 Дарина Антонова Чечева
5 Дениз Себахтин Хаджисеид
6 Джансел Айля Сюлейман
7 Еден Илхан Шефки
8 Едже Джелял Кадир
9 Елисавета Танчева Гочева
10 Емре Енвер Юсеин
11 Златка Димитрова Божева
12 Ива Иванова Костадинова
13 Илкер Исмаил Пашаллъ
14 Мария Миткова Атанасова
15 Мерай Белчин Ахмед
16 Мириям Стоянова Димитрова
17 Муса Мюмюн Джелал
18 Никола Иванов Манолов
19 Николай Стоянов Трингов
20 Розмари Абделрани Туаби
21 Румен Гергинов Узунов
22 Симеон Владимиров Боянов
23 Славей Грозданов Радов
24 Татяна Мариянова Димитрова
25 Теодора Петрова Петрова
26 Юмран Шевкед

Директор:
/Й. Чавдарова/
Преподаватели по френски език:
Маргарита Чобанова - Френски език А
Мила Кулова - Самоподготовка
Мила Кулова СИП - 2 часа
Нурай Садулов СИП - 2 часа
Класен ръководител:
Мила Кулова
С най- висок бал – в Езиковата гимназия
С най- висок бал – в Езиковата гимназия ГПЧЕ „Христо Ботев” – най- желаното училище в област Кърджали


ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали държи първенството за най-висок бал за прием в профилирани паралелки и гимназии. На 27 юни в 8.00ч. започна записването на приетите на първо класиране кандидат – гимназисти. С вълнение, завършилите седми клас се струпаха пред списъците с класираните ученици на първи етап. Желаещите да учат в елитната гимназия бяха отрано в училището и търпеливо чакаха своя ред.
Родители и кандидат- гимназисти с интерес следиха класирането за най- желаното училище в Кърджали- Езиковата гимназия и това не е случайно. От няколко десетилетия чуждоезиковото обучение в столицата на Източните Родопи е без конкуренция.
Отличното представяне на Випуск 12. клас на матурите, за поредна година постави Езиковата в топ класацията на България, редицата успехи на възпитаниците й в различни направления- езици, математика, спорт, театрално изкуство, превърнаха ГПЧЕ „Христо Ботев” в най- предпочитаното учебно заведение в района.
Доказателство за високия професионализъм и атестация за училището е сертифицирането му като изпитен център към Кеймбридж , програмата на Немското посолство за Немска езикова диплома и френски езикови дипломи DELF/DALF .
Фурор за театралната трупа от ГПЧЕ „Христо Ботев” на фестивала „Арлекин”
Фурор за  театралната  трупа от ГПЧЕ  „Христо Ботев”   на фестивала „Арлекин” За трета поредна година театралното студио към ГПЧЕ „Христо Ботев” участва в ученическия театрален фестивал „Арлекин” в град Нова Загора. Целта на форума е да насърчи ученическото театрално творчество и да популяризира театралното изкуство сред учениците. Пиесата „Зона Замфирска” докосна сърцата на публиката, а таланта на младите актьори бе оценен от организаторите на фестивала, които единодушно я обявиха за една от най-добрите пиеси на изданието на „Арлекин”-а през тази година.
Младите талантливи любители - актьори от Езиковата гимназия потопиха зрителите в приказната атмосфера на един далечен свят и представиха реалността и проблемите на обществото през призмата на хумора и сатирата. Вечната тема за всепобеждаващата любов между младите, независимо от техния класов произход бе пречупена през виждането на режисьора Атанас Атанасов. За успешната реализация на проекта и умелите актьорските превъплъщения на учениците заслуга има и дългогодишния ръководител на театралната трупа Калина Ирикева.
Възпитаник на ГПЧЕ „Христо Ботев” с отличие от Национален конкурс
Възпитаник на ГПЧЕ „Христо Ботев” с отличие от Национален конкурсПоредно отличие за ГПЧЕ „Христо Ботев” Кърджали завоюва десетокласникът Боян Каменов. Този път признанието дойде от Националния ученически конкурс за есе „Моите думи за АЕЦ „Козлодуй”. Проявата е част от инициативите, посветени на 40-годишнината на българската атомна централа, която се отбелязва през 2014 година.
Юбилейната дата свързана с пускането на първи блок на АЕЦ „Козлодуй” е 30 юни, а десет дни преди това в Козлодуй се събраха авторите на най-добрите ученически творби определени от жури с председател проф. д-р Николай Недков. В конкурса участваха ученици от 9 до 12 клас на средните училища от цяла България - от Варна, Велико Търново, Кюстендил, Свищов, Враца, Ямбол и много други населени места.
Наградите бяха връчени на официална церемония в Дома на енергетика на 20 юни. Преди това за талантливите участници в конкурса "Моите думи за АЕЦ "Козлодуй" бе организирано посещение на Информационния център на атомната централа, машинната и командната зала на 1000-мегаватовия пети блок и отдел "Радиоекологичен мониторинг".
ГПЧЕ „Христо Ботев” връчи дипломите на своите 174 отличници от Випуск 2014
ГПЧЕ „Христо Ботев”   връчи дипломите на своите 174 отличници от   Випуск 2014Днес на официална церемония във вътрешния двор на ГПЧЕ „Христо Ботев” бяха раздадени дипломите на 174 зрелостници за завършено средно образование.
В обръщението си Директорът на Езиковата Йорданка Чавдарова поздрави Випуск 2014 и техните учители за постигнатия отличен успех от всички матури (5,72) и им пожела преди всичко здраве, успехи в начинанията и да не забравят, че са истински Ботевци. Този резултат нареди училището под номер едно в област Кърджали и под номер три в България, със среден успех, който е много по-висок от средния за страната. Гимназията се класира наравно с Американския колеж и Испанската гимназия в София. И през тази учебна година абитуриентите от ГПЧЕ „Христо Ботев” спазиха традицията като за седми пореден път са сред десетте най - добри на държавен зрелостен изпит по Български език и литература и втори задължителен изпит по предмет.
Работата на целия учителски колектив беше изцяло подчинена на подготовката на учениците за покриване на държавните образователни изисквания. На ДЗИ за учебната година се явиха всички 174 ученици, 85 са пълните шестици. Най - много ученици избраха за втора матура математика - 57, като 36 от тях са с оценка 6,00.
Интерактивна карта
Анкета
Няма създадени анкети
ПРИЗИВ
Вход
Потребител

ПаролаНе сте потребител?
Натиснете тук за да се регистрирате.

Забравихте паролата си?
Поискате си нова тук.
Кой е на линия
Гости: 2

Потребители: 0

Брой потребители: 145
Най-нов: strorm